Bli med på Lundefugljakt

Paul besøker Færøyene og Island i denne serien. Bli kjent med øyene der mange nordmenn utvandret i Vesterled. Serien er preget av gode naturbilder og møte med en rekke spennende mennesker på øyene.
Dato
06.07.2015.
Lengde
12:29

Kommentarer

(logout)