Om oss

Denne siden består av aggregert innhold fra TV Vest, TV Vestfold, TV Agder, TV Telemark og Empo TV. Redaktøransvaret for hver enkelt video ligger hos respektive kanal.

Kontaktinformasjon:
Jørund Kopren, TV Vest (kopren@tvvest.no)
Rune Nordseter, TV Vestfold (rune@tvvestfold.no)
Svein Tallaksen, TV Agder (svein@media-service.no)
Nils Otto Sem, TV Telemark (nils.otto.sem@ta.no)
Lene C. Krogsrud, Empo TV (lk@empo.no)

Spørsmål vedr. TV Kiosken rettes til styreleder, Børge Waage (t: 928 05 212 e: borge@tvvestfold.no)